THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG - NHÀ HÀNG

VĂN PHÒNG ANH GIANG

Diện tích: 73m² , Thiết kế: 40 triệu,Thi công: 399 triệu

PHÒNG NGỦ – BÁC TRIỀU

Diện tích: 40m² , Thiết kế: 10 triệu ; Thi công: 143 triệu

THIẾT KẾ TRƯỜNG MẦM NON

Diện tích: 73m² , Thiết kế: 40 triệu,Thi công: 399 triệu

VĂN PHÒNG ANH TOÀN

Diện tích: 73m² , Thiết kế: 40 triệu,Thi công: 399 triệu

Thiết kế nội thấtXEM THÊM

TÒA NHÀ CENTER POINT – LÊ VĂN LƯƠNG

Diện tích: 143m² , Thiết kế: 36triệu ; Thi công: 420 triệu

CHI TIẾT

TÒA NHÀ CENTER POINT – LÊ VĂN LƯƠNG

Diện tích: 143m² , Thiết kế: 36triệu ; Thi công: 420 triệu

CHI TIẾT

TÒA NHÀ CENTER POINT – LÊ VĂN LƯƠNG

Diện tích: 143m² , Thiết kế: 36triệu ; Thi công: 420 triệu

CHI TIẾT

TÒA NHÀ CENTER POINT – LÊ VĂN LƯƠNG

Diện tích: 143m² , Thiết kế: 36triệu ; Thi công: 420 triệu

CHI TIẾT

TÒA NHÀ CENTER POINT – LÊ VĂN LƯƠNG

Diện tích: 143m² , Thiết kế: 36triệu ; Thi công: 420 triệu

CHI TIẾT

TÒA NHÀ CENTER POINT – LÊ VĂN LƯƠNG

Diện tích: 143m² , Thiết kế: 36triệu ; Thi công: 420 triệu

CHI TIẾT

TÒA NHÀ CENTER POINT – LÊ VĂN LƯƠNG

Diện tích: 143m² , Thiết kế: 36triệu ; Thi công: 420 triệu

CHI TIẾT

TÒA NHÀ CENTER POINT – LÊ VĂN LƯƠNG

Diện tích: 143m² , Thiết kế: 36triệu ; Thi công: 420 triệu

CHI TIẾT

DỰ ÁN NHÀ PHỐXEM THÊM

NHÀ PHỐ ANH VINH – HÀ TĨNH

Diện tích: 340 m², Thiết kế: 85 triệu, ThI công: 832 triệu

CHI TIẾT

NHÀ PHỐ ANH VINH – HÀ TĨNH

Diện tích: 340 m², Thiết kế: 85 triệu, ThI công: 832 triệu

CHI TIẾT

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ CHỊ HƯƠNG

Diện tích: 172 m² , Thiết kế: 40 triệu ; Thi công: 399 triệu

CHI TIẾT

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ CHỊ HƯƠNG

Diện tích: 172 m² , Thiết kế: 40 triệu ; Thi công: 399 triệu

CHI TIẾT

Đối tác